Tag Archives: فوم بسته بندی

یونولیت بسته بندی

یونولیت بسته بندی
یونولیت بسته بندی   یونولیت بسته بندی یا eps مواد سبک وزن و چند منظوره ای هستند که دارای کاربردهای بسیاری می باشند و در انواع صنایع به علت مزایای بالا استفاده می شوند . توانایی یونولیت بسته بندی برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن آسیب محصول در مدت حمل و نقل و خواص عایق عالی خود برای مواد غذایی ، داروها و محموله های پزشکی موجب استفاده زیاد از این ماده شده .